SAFE ELECTRICAL VEHICLE LTD ("Safe Electrical Vehicle Ltd" או "אנחנו") מחויבת לזכותך לפרטיות. הגנה על פרטיות המשתמשים שלנו היא ערך הליבה של SAFE ELECTRICAL VEHICLE LTD, ואנו נוקטים באמצעי זהירות כדי להבטיח את ההגנה על הנתונים האישיים של המשתמשים שלנו, כמו גם לציית לחקיקת הפרטיות והגנת נתונים החלה. אנו מכבדים את העובדה שהנתונים האישיים והתוכן המקורי של המשתמשים שלנו הם שלהם, ויישמנו מנגנונים כדי להבטיח שיש לך שליטה על הנתונים והתוכן שלך.

הודעת פרטיות זו ("הודעת פרטיות") המשולבת בהפניה בתנאי השימוש שלנו, מסדירה את העיבוד וההעברה של נתונים שנאספו בקשר לאתר שלנו ("האתר") ו/או השירותים הזמינים דרך האתר או בכל דרך אחרת. מסופק על ידי SAFE ELECTRICAL VEHICLE LTD("השירותים"), לכל אדם ("המשתמש" או "אתה"), לרבות לקוחות ומשתמשי קצה הנכנסים או משתמשים באתר ו/או בשירותים.

אם תבחר להוריד ולהשתמש באתר ו/או בשירותים, או לספק לנו נתונים בדרך אחרת, אתה מסכים במפורש לשימוש בנתונים אלה בהתאם להודעת פרטיות זו.

אינך רשאי להשתמש בפלטפורמה או לשלוח נתונים כלשהם דרך האתר ו/או השירותים אם אינך מסכים לאף אחד מהתנאים להלן. הודעת פרטיות זו לא תתפרש בשום אופן כדי לגרוע מתנאי השימוש או כל הסכם אחר שנערך על ידי ובין SAFE ELECTRICAL VEHICLE LTD לבינך.

 

הדגשים:

אינך נדרש על פי חוק לספק לנו נתונים אישיים כלשהם. שיתוף מידע אישי איתנו הוא וולונטרי לחלוטין.

שים לב שאם אתה משתמש בשירותים כלקוח SAFE ELECTRICAL VEHICLE LTD, מידע לגבי עיבוד הנתונים האישיים שלך בקשר למערכת SAFE ELECTRICAL VEHICLE LTDכפוף להודעת הגנת הנתונים.

השירותים שלנו מיועדים למשתמשים מעל גיל 16 או גיל מינימום שווה ערך למתן הסכמה לעיבוד נתונים אישיים בשטח השיפוט הרלוונטי. ילדים מתחת לגיל זה אינם מורשים להירשם לשירותים או להשתמש בהם. אם אתה מתחת לגיל כזה, עליך להפסיק להשתמש בשירותים באופן מיידי.

ייתכן שתהיה זכאי לבקש לעיין, לתקן, למחוק או להגביל את העיבוד של הנתונים האישיים שלך, בהתאם לחוק החל. שים לב שבמקרה שתבקש למחוק או להגביל את העיבוד של הנתונים האישיים שלך, השימוש שלך בשירותים עשוי להיות מוגבל.

איננו מוכרים, סוחרים או משכירים נתונים אישיים של משתמשים לצדדים שלישיים. אנו חולקים נתונים אישיים רק עם צדדים שלישיים בקשר עם מתן השירותים למשתמשים שלנו, או נסיבות מוגבלות אחרות המפורטות כאן.

אם יש לך שאלות או בקשות כלשהן בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך, או אם תרצה ליצור איתנו קשר בקשר עם הודעת פרטיות זו, אנא שלח לנו דוא"ל לכתובת: support@Safe Electrical Vehicle Ltd.com.

 

מה זה נתונים אישיים, ואילו נתונים נאספים עלי על ידי SAFE ELECTRICAL VEHICLE LTD?

"נתונים אישיים", פירושו כל מידע המזהה או יכול לשמש לזיהוי אדם טבעי, לרבות, אך לא רק, שם פרטי ומשפחה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת IP, פרטי חיוב וכו'.

 

נתונים לא אישיים

אנו אוספים נתונים לא אישיים בנוגע למשתמשים הנוגעים לשימוש שלהם בשירותים, כגון היקף, תדירות, זמן אחזור, דפים אליהם ניגש, מה ומתי משתמש צופה או מקיים אינטראקציה עם תוכן וחומרים המוצגים באמצעות השירותים שלנו, מזהי מכשירים וטכניים אחרים מידע בנוגע למכשיר המשמש לגישה לשירותים, כגון דגם, מערכת הפעלה וכו'.

 

מידע אישי

בהקשר לאינטראקציה של המשתמש עם האתר והשירותים, אנו רושמים את הדומיין וכתובת ה-IP של המבקר באופן אוטומטי, אנו גם אוספים את הנתונים הבאים:

אם אתה לקוח, עיין בהודעת הגנת הנתונים שלנו, על מנת לעיין בהוראות הקשורות לעיבוד הנתונים האישיים שלך בקשר לשירותים.

משתמש קצה, אם אתה משתמש קצה על מנת להשתמש בשירותים ו/או בקבלה האלקטרונית תתבקש לספק את כתובת הדוא"ל שלך ופרטי תשלום.

כאשר אתה מבצע רכישה באמצעות השירותים, אנו אוספים נתונים מסוימים בנוגע לרכישתך, כגון המכונה ממנה רכשת, המוצרים שנרכשו, סכום התשלום הכולל והמיקום הגיאוגרפי שלך בעת השימוש בשירותים.

כאשר אתה עוסק בפעילויות מסוימות בשירות שלנו, כגון הגשת בקשה לשירות לקוחות, ייתכן שתתבקש לספק מידע אישי נוסף בהתאם לפעילות או לבקשה.

אם אתה עובד המשתמש בשירות בקשר למקום עבודתך, ייתכן שנקבל גם מידע נוסף ליצירת קשר לגביך ועבור מקום עבודתך, דרך המעסיק שלך, פרטים כאלה עשויים לכלול את יתרתך בכרטיס העבודה שלך.

אנחנו לא אוספים או מעבדים ביודעין נתונים אישיים כלולים בקטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים (כפי שמוגדר ב-GDPR). במקרה שנודע לך שנתונים כאלה נאספו על ידינו, אנא הודע לנו מיד.

לידיעתך, השירותים עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים המתוחזקים על ידי צדדים שלישיים, אשר עשויים שלא להיות כפופים להודעת פרטיות זו. הודעת פרטיות זו אינה חלה על שיטות העבודה של ישויות שאינן נשלטות, בבעלות, מועסקות או מנוהלות על ידי SAFE ELECTRICAL VEHICLE LTD.

 

מה יעשה SAFE ELECTRICAL VEHICLE LTD עם הנתונים האישיים שלי?

נתונים לא אישיים משמשים בעיקר לניתוח זרם קליקים על מנת לשפר ולתחזק את השירותים שלנו באופן מתמיד, כולל בין היתר, על מנת למדוד ולהבין את רמת המעורבות בשירותים שלנו, לצורך ניתוח עסקי כללי ועל מנת לספק יותר חוויה מותאמת אישית ותוכן מותאם, להבטחת התפקוד הטכני של הרשת שלנו, כדי לסייע במניעת שימוש הונאה בשירותים שלנו ולפיתוח שירותים חדשים.

 

מידע אישי. הנתונים האישיים משמשים רק למטרות המצומצמות הבאות:

שים לב שאנו עשויים להשתמש גם בנתונים אישיים ולא אישיים בקשר לניתוח אוטומטי של התנהגות המשתמשים שלנו. בתחומי שיפוט מסוימים עיבוד כזה של נתונים אישיים מוגדר כפרופיל, או קבלת החלטות אוטומטית. אם רלוונטי עבורך על פי החוק החל, ייתכן שתהיה זכאי להתנגד לעיבוד כזה, ועשוי לעשות זאת על ידי שליחת הודעה לכתובת:  ‫safev.service@gmail.com

 

מה אני יכול לעשות כדי לשלוט בנתונים האישיים שלי?

סקירה ותיקון של הנתונים האישיים שלך. אתה זכאי לעיין בנתונים האישיים שלך. אתה יכול לממש זכות זו על ידי שליחת בקשה בקשר לנתונים האישיים שלך אל: ל:  ‫safev.service@gmail.com. במקרה של מידע אישי כלשהו שגוי או מיושן, אתה רשאי לעדכן ולתקן נתונים אלה על ידי מתן הודעה מתאימה.

זכות מחיקה והגבלה. ייתכן גם שתהיה זכאי לבקש את המחיקה או ההגבלה של הנתונים האישיים שלך, ואנו נענה לבקשות כאלה, ככל הנדרש על פי החוק החל.

ניידות נתונים אישיים של נתונים אישיים. במידה והדבר חל עליך ועל השירותים, אתה רשאי לבקש ניידות של הנתונים האישיים שלך, ואנו נענה לבקשות כאלה, במידה הנדרשת על פי החוק החל.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשמור כל מידע אישי כל עוד נחוץ באופן סביר על מנת: (i) למלא את המטרות המתוארות כאן; (ii) בהגנה או טענה של תביעות משפטיות ואחריות; (iii) לניתוח ולשיפור השירותים; וכן (iv) לציית לדין החל. נתונים לא אישיים ונתונים אנונימיים סטטיסטיים עשויים להישמר על ידינו ללא הגבלה.

פניות ובקשות של משתמשי קצה. אם אתה משתמש קצה, אנא הפנה את כל הפניות והבקשות בקשר לנתונים האישיים שלך ללקוח, כלומר הספק שממנו ביצעת רכישה דרך המכונה. אנו נסייע ללקוח במידת הצורך להיענות לפניות ובקשות שלך.

 

האם  SAFE ELECTRICAL VEHICLE LTDישתף את הנתונים האישיים שלי?

נתונים לא אישיים, נתונים מצטברים וסטטיסטיים או אנונימיים בדרך אחרת עשויים להיות משותפים ללא הגבלה עם צדדים שלישיים לפי שיקול דעתנו. מידע זה אינו מכיל נתונים אישיים כלשהם והוא משמש לפיתוח תוכן ושירותים עבור המשתמשים והלקוחות שלנו.

 

אנו חולקים נתונים אישיים רק בנסיבות המצומצמות הבאות:

נתוני משתמשי קצה. אנו חולקים נתונים אישיים הקשורים למשתמשי קצה עם הלקוחות על מנת לספק לך את השירותים כגון כאשר אתה מבצע רכישות דרך השירותים. נוהלי הפרטיות והאבטחה של הלקוחות אינם מכוסים בהודעת פרטיות זו, ו- SAFE ELECTRICAL VEHICLE LTDאינו מקבל כל אחריות או חבות לפרטיות או לנוהלי האבטחה או לתוכן של יישומים כאלה.

כל המשתמשים. עם צדדים שלישיים המסייעים לנו בתפעול השירותים, בניהול העסקים שלנו, בהרחבת העסק שלנו או במתן שירות לך, ולהתאמה אישית של חווייתך בשירותים, כגון ספקי תשלומים, שירותי סליקה, ואם רלוונטי, המעסיק שלך.

לציית לדרישה משפטית, לניהול צדק, להגן על האינטרסים החיוניים שלך או האינטרסים החיוניים של אחרים, להגן על האבטחה או השלמות של מאגרי המידע או השירותים שלנו, לנקוט באמצעי זהירות מפני אחריות משפטית, או במקרה של מכירת חברה, מיזוג, ארגון מחדש, פירוק או אירוע דומה.

 

מהו הבסיס החוקי של פיו SAFE ELECTRICAL VEHICLE LTD מעבד נתונים אישיים?

פעילויות עיבוד מסוימות הנערכות על ידינו מבוססות על נחיצותן של פעילויות כאלה לביצוע ההבנות בינינו לבין המשתמשים שלנו. לדוגמה, אם אתה משתמש קצה, אנו זקוקים לפרטי התשלום שלך על מנת לבצע את העסקה.

פעילויות עיבוד אחרות מבוססות על הטענה שהן נחוצות למטרות האינטרסים הלגיטימיים שלנו או האינטרסים הלגיטימיים של צד שלישי, למעט מקום שבו אינטרסים כאלה גוברים על ידי האינטרסים או הזכויות היסודיות והחירויות של נושאי הנתונים הדורשים הגנה של מידע אישי.

עשויות להיות פעילויות עיבוד מסוימות המבוססות על הסכמתך להודעת פרטיות זו. בקשר לפעילויות כאלה, אתה רשאי לבטל את הסכמתך, על ידי שליחת דוא"ל לכתובת:  ‫safev.service@gmail.com. שים לב שבמקרה שתבטל את הסכמתך לעיבוד נתונים אישיים, ייתכן שלא נוכל לספק לך חלק מהשירותים או כולם.

אנו עשויים לשלוח למשתמשים בשירותים מידע על מוצרים חדשים, תכונות, פעילויות, שירותים והודעות תקופתיות או ניוזלטרים. על ידי קבלת הודעת פרטיות זו, אתה מספק לנו בזאת את הסכמתך המפורשת והכתובה לקבלת הודעות שיווקיות. אתה יכול בכל עת לבחור לבטל את הסכמתך ולא לקבל הודעות אלה, על ידי יצירת קשר איתנו בכתובת  ‫safev.service@gmail.com .

 

האם  SAFE ELECTRICAL VEHICLE LTDמשתמש בקובצי Cookie?

כן, אנו משתמשים בעוגיות (קבצי טקסט קטנים המאוחסנים בדפדפן של משתמש) או במשואות אינטרנט (תמונות אלקטרוניות המאפשרות לספור מבקרים שניגשו לדף מסוים ולגשת לעוגיות מסוימות) ובטכנולוגיות דומות אחרות לאיסוף נתונים לא אישיים. אתה יכול בכל עת לתכנת את הדפדפן שלך לחסום קובצי Cookie, אך אנא שים לב שחסימה כזו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך חלק מהשירותים או את כולם. קובצי Cookie אלה עוזרים לנו לעקוב אחר האופן שבו מבקרים משתמשים באתר. עוגיות אלה מספקות לנו רק מצטבר, המשמש כדי לסייע לנו בשיפור חווית השימוש שלך בשירותים דרך האתר.

 

אנשים מתחת לגיל 16

האתר שלנו והשירותים הניתנים באמצעותו הם אתר לקהל כללי שאינו מיועד לאנשים מתחת לגיל 16. אם הורה או אפוטרופוס נודע לכך שילדו סיפק לנו נתונים אישיים ללא הסכמתם, עליו לפנות אלינו באופן מיידי. איננו אוספים ביודעין או מבקשים מידע אישי מאנשים מתחת לגיל 16. אם נודע לנו שאדם מתחת לגיל 16 סיפק לנו נתונים אישיים, אנו נמחק נתונים כאלה ממאגרי המידע שלנו.

 

כיצד SAFE ELECTRICAL VEHICLE LTD מגן על הנתונים שלך?

אנו מיישמים אמצעים להפחתת הסיכונים לנזק, אובדן מידע וגישה בלתי מורשית או שימוש במידע בהתאם לחוק החל. בפרט, פרטי התשלום שלך מאובטחים בהתאם לתקן PCI-DSS. עם זאת, אמצעים אלו אינם מסוגלים לספק אבטחת מידע מוחלטת. לכן, למרות שנעשים מאמצים לאבטח את המידע האישי שלך, זה לא מובטח ואינך יכול לצפות באופן סביר שהשירות ומאגרי המידע הקשורים אליו יהיו חסינים מכל עוולות, תקלות, יירוט או גישה בלתי מורשית, או סוגים אחרים של שימוש לרעה ושימוש לרעה.

 

שאלות או חששות בנוגע לפרטיות

אם יש לך שאלות או דאגות כלשהן בנוגע לבעיות פרטיות, אנא שלח לנו הודעה מפורטת לכתובת:  ‫safev.service@gmail.com ואנו נעשה כל מאמץ כדי לפתור את החששות שלך ללא דיחוי.

SAFE ELECTRICAL VEHICLE LTD רשאית, בכל עת ומעת לעת, לשנות את הודעת הפרטיות הזו. שינויים בהודעת פרטיות זו יפורסמו באתר, ויהיו בתוקף מהתאריך בו הם פורסמו באתר.

התחבר